Přejít na PLUS

Návrh vyhlášky, kterou se stanoví územní obvody zastupitelských úřadů pro účely podávání žádostí o oprávnění k pobytu

Začátek procesu 18.07.2019
Poslední změna 25.07.2019
Stav návrhu Ukončeno připomínkové řízení
Předkladatel Ministerstvo zahraničních věcí
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Cíle návrhu

Vyhláška provádí zákon o pobytu cizinců na území České republiky, podle které má cizinec v případech, kdy má Česká republika v daném státě více zastupitelských úřadů, povinnost podat žádost o udělení dlouhodobého víza a žádost o vydání povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu pouze na tom zastupitelském úřadu, v jehož územním obvodu má poslední bydliště. Předkládaný návrh vyhlášky proto v příloze uvádí seznam zastupitelských úřadů, které vykonávají činnost ve věcech udělování víz a povolování pobytu cizinců, a stanoví jejich územní obvod pro účely plnění této činnosti.

Historie procesu

Vláda

18.07.2019V připomínkovém řízenítext, odůvodnění
25.07.2019Ukončení sběru připomínek 

Návrh provádí předpis(y)

326/1999 Sb.Zákon o pobytu cizinců na území ČR