Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád)

Předložení návrhu 12.07.2019
Poslední změna 29.01.2020
Stav návrhu Ve Sněmovně v 1. čtení
Předkladatel Skupina poslanců
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Dle dosavadní právní úpravy je rozhodnutí o přerušení výkonu trestu na těhotné ženě nebo matce dítěte mladšího jednoho roku obligatorní povahy, tedy o přerušení výkonu trestu musí soud rozhodnout ihned, jakmile zjistí, že jsou pro to splněny důvody. K přerušení výkonu trestu by tak nově mělo docházet na základě rozhodnutí soudu, který by měl možnost posoudit, zda zde jsou natolik vážné důvody, že odsouzená nemůže dále vykonávat uložený trest odnětí svobody, a je tedy na místě rozhodnout o přerušení výkonu trestu na potřebnou dobu, a zároveň by měl soud možnost posoudit, zda pobyt takové osoby na svobodě není pro společnost nebezpečný, nebo zda nebude pokračováno ze strany odsouzené v páchání trestné činnosti, případně zda nebude dokonán trestný čin, za který byla odsouzená odsouzena.

Historie procesu

Poslanecká sněmovna

12.07.2019Návrh byl předložen Poslanecké sněmovnětext, odůvodnění, znění

Vláda

17.07.2019V připomínkovém řízení 
23.07.2019Ukončení sběru připomínek 
30.07.2019Projednáno vládou, souhlasné stanoviskostanovisko

Poslanecká sněmovna

29.01.2020Zahájeno 1. čtení 

Návrh mění předpis(y)

141/1961 Sb.Trestní řád