Přejít na PLUS

Návrh poslanců na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod

Začátek procesu 11.07.2019
Poslední změna 22.07.2019
Stav návrhu Ukončeno připomínkové řízení
Předkladatel Skupina poslanců
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Cíle návrhu

Novela mění základní princip fungování nakládání s vodou v České republice, kdy na jedné straně stanovuje právo každého na pitnou vodu a stanovuje prioritizaci užití vody, ale na druhou stranu stanovuje, že pitná voda je statkem veřejného užívání, se kterým můžou ostatní subjekty nakládat pouze podle státem daných pravidel a prioritizace. Základním principem tohoto nakládání je pak neziskovost nakládání s pitnou vodou a jeho způsob, tedy prostřednictvím obecních samospráv.

Historie procesu

Poslanecká sněmovna

11.07.2019Návrh byl předložen Poslanecké sněmovnětext, odůvodnění, znění

Vláda

17.07.2019V připomínkovém řízení 
22.07.2019Ukončení sběru připomínek 

Návrh mění předpis(y)

2/1993 Sb.Listina základních práv a svobod