Přejít na PLUS

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, a zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů

Začátek procesu 15.07.2019
Poslední změna 22.07.2019
Stav návrhu Ukončeno připomínkové řízení
Předkladatel Skupina poslanců
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Cíle návrhu

Cílovým stavem je umožnění efektivního zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku obecními policiemi v rozsahu, který vymezuje zákon o obecní policii (tj. účelem není posilovat působnost a pravomoci obecních policií až na úroveň Policie České republiky, neboť tyto dvě instituce se od sebe, co do svých úkolů, fundamentálně odlišují; obecní policie např. z podstaty věci nemohou plnit úkoly v oblasti trestního řízení atd.). Přitom však je významným cílem také další zlepšení a posílení předpokladů strážníků obecních policií pro plnění povinností a užívání oprávnění a donucovacích prostředků.

Historie procesu

Poslanecká sněmovna

15.07.2019Návrh byl předložen Poslanecké sněmovnětext, odůvodnění, znění

Vláda

17.07.2019V připomínkovém řízení 
22.07.2019Ukončení sběru připomínek 

Návrh mění předpis(y)

269/1994 Sb.Zákon o Rejstříku trestů
553/1991 Sb.Zákon o obecní policii