Objednat předplatné
Přidej k oblíbeným

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, a zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů

Začátek procesu 15.07.2019
Poslední změna 11.09.2019
Stav návrhu Ve Sněmovně v 1. čtení přikázáno výborům
Předkladatel Skupina poslanců
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Cílovým stavem je umožnění efektivního zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku obecními policiemi v rozsahu, který vymezuje zákon o obecní policii (tj. účelem není posilovat působnost a pravomoci obecních policií až na úroveň Policie České republiky, neboť tyto dvě instituce se od sebe, co do svých úkolů, fundamentálně odlišují; obecní policie např. z podstaty věci nemohou plnit úkoly v oblasti trestního řízení atd.). Přitom však je významným cílem také další zlepšení a posílení předpokladů strážníků obecních policií pro plnění povinností a užívání oprávnění a donucovacích prostředků.

Historie procesu

Poslanecká sněmovna

15.07.2019Návrh byl předložen Poslanecké sněmovnětext, odůvodnění, znění

Vláda

17.07.2019V připomínkovém řízení 
22.07.2019Ukončení sběru připomínek 
30.07.2019Projednáno vládou, souhlasné stanoviskostanovisko

Poslanecká sněmovna

11.09.2019Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím 

Návrh mění předpis(y)

269/1994 Sb.Zákon o Rejstříku trestů
553/1991 Sb.Zákon o obecní policii