Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, a zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů

Předložení návrhu 15.07.2019
Poslední změna 02.06.2020
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Poslanecký návrh

přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Cílovým stavem je umožnění efektivního zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku obecními policiemi v rozsahu, který vymezuje zákon o obecní policii (tj. účelem není posilovat působnost a pravomoci obecních policií až na úroveň Policie České republiky, neboť tyto dvě instituce se od sebe, co do svých úkolů, fundamentálně odlišují; obecní policie např. z podstaty věci nemohou plnit úkoly v oblasti trestního řízení atd.). Přitom však je významným cílem také další zlepšení a posílení předpokladů strážníků obecních policií pro plnění povinností a užívání oprávnění a donucovacích prostředků.

Historie procesu

Poslanecká sněmovna

15.07.2019Návrh byl předložen Poslanecké sněmovnětext, odůvodnění, znění

Vláda

17.07.2019V připomínkovém řízení 
22.07.2019Ukončení sběru připomínek 
30.07.2019Projednáno vládou, souhlasné stanoviskostanovisko

Poslanecká sněmovna

11.09.2019Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím 
12.02.2020Proběhlo 2. čtenínávrhy
04.03.2020Proběhlo 3. čtení, návrh zákona schválentext

Senát

02.04.2020Postoupeno Senátu 
30.04.2020Proběhlo projednání v Senátu, vráceno s pozměňovacími návrhynávrhy

Poslanecká sněmovna

27.05.2020Hlasováno o vráceném návrhu zákona, přijato původní znění 

Prezident

28.05.2020Prezident republiky zákon podepsal 

Sbírka zákonů

02.06.2020Vyhlášeno ve Sbírce zákonůzákon č. 261/2020 Sb. v částce č. 97

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

261/2020 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů

Návrh mění předpis(y)

553/1991 Sb.Zákon o obecní policii
269/1994 Sb.Zákon o Rejstříku trestů