Objednat předplatné
Přidej k oblíbeným

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit

Začátek procesu 15.07.2019
Poslední změna 05.08.2019
Stav návrhu Ukončeno připomínkové řízení
Předkladatel Ministerstvo životního prostředí
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Hlavním cílem novely nařízení vlády je zajištění odpovídající ochrany přírodovědně cenného území Luk u Přelouče, a to jeho vyhlášením za evropsky významnou lokalitu z důvodu potřeby zajištění ochrany modráska bahenního (Phengaris nausithous) a modráska očkovaného (Phengaris teleius) a zajištění odpovídající ochrany přírodního stanoviště Bahnité břehy řek s vegetací svazů Chenopodion rubri p.p. a Bidention p.p. (3270) ve vyhlášené Evropsky významné lokalitě Porta Bohemica v souladu s evropskou legislativou.

Historie procesu

Vláda

15.07.2019V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, znění, ria
05.08.2019Ukončení sběru připomínek 

Návrh mění předpis(y)

318/2013 Sb.Nařízení vlády o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit