Přejít na PLUS

Návrh zákona, kterým se mění zákon o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních

Začátek procesu 04.07.2019
Poslední změna 02.08.2019
Stav návrhu Ukončeno připomínkové řízení
Předkladatel Ministerstvo spravedlnosti
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Cíle návrhu

Návrh reaguje na nařízení týkající se EUROJUSTu, ve kterém dochází od prosince roku 2019 ke komplexním změnám. Vzhledem k tomu, že jsou tyto provedeny nařízením, které je pro Českou republiku přímo aplikovatelné, je třeba z českého právního řádu vypustit duplicitní úpravu. Návrh dále po 5 letech od vstupu v platnost upravuje na základě zkušeností z praxe současnou podobu zákona a nově stanovuje příslušnost soudů v přípravném řízení a zjednodušuje předávání a vydávání osob.

Historie procesu

Vláda

04.07.2019V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, transpozice, znění
02.08.2019Ukončení sběru připomínek 

Návrh mění předpis(y)

104/2013 Sb.Zákon o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních