Přejít na PLUS

Návrh zákona o ochraně památkového fondu a o změně zákona o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů

Začátek procesu 03.07.2019
Poslední změna 01.08.2019
Stav návrhu Ukončeno připomínkové řízení
Předkladatel Ministerstvo kultury
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Cíle návrhu

Zákon by měl nově zakotvit možnost státu kompenzovat náklady vlastníkům nemovitostí v památkových územích, možnost přezkoumat právní úkon, kterým je určité území prohlášeno za památkové území, zakotvit nástroje umožňující regulovat neplnění povinností vlastníky kulturní památky, eliminaci nadbytečné administrativní zátěže v souvislosti s obnovou památkového fondu, posílení pravomocí Památkové inspekce a další.

Historie procesu

Vláda

03.07.2019V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, vyhlášky, znění, ria
01.08.2019Ukončení sběru připomínek 

Návrh mění předpis(y)

20/1987 Sb.Zákon o státní památkové péči