Přejít na PLUS

Návrh vyhlášky o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů

Začátek procesu 11.07.2019
Poslední změna 01.08.2019
Stav návrhu Ukončeno připomínkové řízení
Předkladatel Ministerstvo financí
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Cíle návrhu

Vyhláška, každoročně k 1. září vydávaná Ministerstvem financí, stanoví procenta podílů každé obce na celostátních hrubých výnosech daně z přidané hodnoty a daní z příjmů s ohledem na počet obyvatel, výměry katastrálního území obce, počet dětí a žáků a počet zaměstnaných.

Historie procesu

Vláda

11.07.2019V připomínkovém řízenítext, odůvodnění
01.08.2019Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, připomínky

Návrh provádí předpis(y)

243/2000 Sb.Zákon o rozpočtovém určení daní