Přejít na PLUS

Návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2020

Začátek procesu 03.07.2019
Poslední změna 18.07.2019
Stav návrhu Ukončeno připomínkové řízení
Předkladatel Ministerstvo financí
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Cíle návrhu

Vyhláška, každoročně k 1. září vydávaná Ministerstvem financí, stanoví procenta podílů každé obce na celostátních hrubých výnosech daně z přidané hodnoty a daní z příjmů s ohledem na počet obyvatel, výměry katastrálního území obce, počet dětí a žáků a počet zaměstnaných.

Historie procesu

Vláda

03.07.2019V připomínkovém řízenítext, odůvodnění
18.07.2019Ukončení sběru připomínek 

Prázdný výstup