Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh Zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým se mění zákon o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, zákon o veřejných dražbách a zákon o státním podniku

Předložení návrhu 03.07.2019
Poslední změna 30.07.2019
Stav návrhu Vláda vydala nesouhlasné stanovisko
Předkladatel Zastupitelstvo VÚSC
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Zákon neupravuje dostatečně situace, kdy nemovité věci potřebuje pro plnění veřejného zájmu územní samosprávný celek, kdy v některých případech je pro územní samosprávný celek velmi komplikované nemovitosti nabýt z důvodu limitace právní úpravou. Nově se tedy zřizuje zákonné předkupní právo (jako věcné právo) pro územní samosprávné celky k hmotným nemovitým věcem, které se nachází v jejich katastrálním území. V případě, že se stát rozhodne tyto hmotné nemovité věci úplatně převést, je povinen nabídnout příslušnému územnímu samosprávnému celku tyto hmotné nemovité věci k odkoupení s možností vyjádřit zájem o koupi do 6 měsíců. Cena nemovitosti bude stanovena posudkem. V případě, že stát poruší předkupní právo územního samosprávného celku bude převod nemovitosti stižen neplatností. Obdobná pravidla budou uplatněna také ve vztahu ke státnímu podniku. 

Historie procesu

Poslanecká sněmovna

03.07.2019Návrh byl předložen Poslanecké sněmovnětext, odůvodnění, znění

Vláda

09.07.2019V připomínkovém řízení 
16.07.2019Ukončení sběru připomínek 
30.07.2019Projednáno vládou, zamítavé stanoviskostanovisko

Návrh mění předpis(y)

219/2000 Sb.Zákon o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích
26/2002 Sb.Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
77/1997 Sb.Zákon o státním podniku