Přejít na PLUS

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška, kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami

Začátek procesu 08.07.2019
Poslední změna 29.07.2019
Stav návrhu Ukončeno připomínkové řízení
Předkladatel Ministerstvo zdravotnictví
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Cíle návrhu

Vyhláška byla předložena s cílem zařazení nových výkonů, aktualizace stávajících výkonů, které svým obsahem (materiály, léky, přístroji) neodpovídaly skutečnosti a vyřazení výkonů, které se již nepoužívaly při vykazování zdravotní péče a byly nahrazeny modernějšími metodami či technologiemi. Vyhláškou zároveň dochází ke změnám ve vykazování, aktualizaci terminologie vzhledem k postupu medicíny a zohlednění míry inflace.

Historie procesu

Vláda

08.07.2019V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, znění
29.07.2019Ukončení sběru připomínek 

Návrh provádí předpis(y)

48/1997 Sb.Zákon o veřejném zdravotním pojištění

Návrh mění předpis(y)

134/1998 Sb.Vyhláška, kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami