Přejít na PLUS

Návrh zákona o dani z vybraných digitálních služeb

Začátek procesu 04.07.2019
Poslední změna 02.08.2019
Stav návrhu Ukončeno připomínkové řízení
Předkladatel Ministerstvo financí
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Cíle návrhu

Subjektem daně budou právnické osoby nebo jednotky bez právní osobnosti jejichž celkový konsolidovaný výnos překračuje částku 750 000 000 EUR (cca 20 mld. Kč), nebo které takových výnosů dosahují samy, pokud současně v rámci této skupiny nebo samostatně úplatně poskytují na území České republiky zdanitelné služby a úhrn úplat za tyto služby přesahuje ročně částku 50 000 000 Kč. Předmětem daně je poskytování zdanitelných služeb na území České republiky. S ohledem na to, že jde o služby poskytované digitálně, rozumí se poskytováním na území České republiky zásadně to, že službu využil uživatel ze zařízení, které se v době poskytnutí služby nacházelo na území České republiky. Základ daně je založen na transakční bázi, tvoří jej tak úhrn úplat za jednotlivé zdanitelné služby uskutečněné ve zdaňovacím období. Protože se tyto úplaty nemusí týkat pouze poskytnutí zdanitelné služby v České republice, vstupuje do základu daně pouze jejich poměrná část odpovídající tomu, v jaké míře byla daná služba poskytnuta v České republice. Základ daně se člení na jednotlivé dílčí základy, přičemž se každý určuje samostatně a samostatně se zaokrouhluje. Navržena je jednotná sazba ve výši 7%. Správu daně by měl provádět Specializovaný finanční úřad.

Historie procesu

Vláda

04.07.2019V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, ria
02.08.2019Ukončení sběru připomínek 

Prázdný výstup