Přejít na PLUS

Návrh vyhlášky o výši ročního příspěvku cestovní kanceláře do garančního fondu pro rok 2020

Začátek procesu 11.07.2019
Poslední změna 18.07.2019
Stav návrhu Ukončeno připomínkové řízení
Předkladatel Ministerstvo pro místní rozvoj
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Cíle návrhu

Hlavním cílem vyhlášky je stanovení konkrétní výše ročního příspěvku cestovní kanceláře do garančního fondu pro rok 2020. Dále jsou stanovena kritéria, pomocí kterých je výše ročního příspěvku stanovena, jsou jimi počet cestovních kanceláří, celková výše tržeb za zájezdy a za spojené cestovní služby, počet úpadků cestovních kanceláří, výše ročního plnění z garančního fondu a výše prostředků sdružených v garančním fondu.

Historie procesu

Vláda

11.07.2019V připomínkovém řízenítext, odůvodnění
18.07.2019Ukončení sběru připomínek 

Návrh provádí předpis(y)

159/1999 Sb.Zákon o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu