Objednat předplatné
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona, kterým se mění zákon o silniční dopravě

Začátek procesu 04.07.2019
Poslední změna 06.03.2020
Stav návrhu Ve Sněmovně ve 2. čtení prošlo rozpravou
Předkladatel Vláda
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Novela zakotvuje povinnost dopravců zajistit, aby jejich řidiči dodržovali požadavky na dobu řízení vozidla, bezpečnostní přestávky a dobu odpočinku, a požadavky na vedení a uchovávání záznamů o těchto skutečnostech. Na to pak navazují skutkové podstaty přestupků, které umožňují postihovat i dopravce za porušení těchto povinností.

Historie procesu

Vláda

04.07.2019V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, transpozice, znění, ria
02.08.2019Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, vyhlášky, transpozice, znění, ria, připomínky
04.11.2019Projednáno vládou, schváleno 

Poslanecká sněmovna

29.01.2020Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím 
06.03.2020Proběhlo 2. čtenínávrhy

Návrh mění předpis(y)

247/2000 Sb.Zákon o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel
634/2004 Sb.Zákon o správních poplatcích
361/2000 Sb.Zákon o provozu na pozemních komunikacích
56/2001 Sb.Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
111/1994 Sb.Zákon o silniční dopravě