Objednat předplatné
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona, kterým se mění zákon o silniční dopravě

Začátek procesu 04.07.2019
Poslední změna 04.11.2019
Stav návrhu Ve vládě projednáno a schváleno
Předkladatel Ministerstvo dopravy
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Novela zakotvuje povinnost dopravců zajistit, aby jejich řidiči dodržovali požadavky na dobu řízení vozidla, bezpečnostní přestávky a dobu odpočinku, a požadavky na vedení a uchovávání záznamů o těchto skutečnostech. Na to pak navazují skutkové podstaty přestupků, které umožňují postihovat i dopravce za porušení těchto povinností.

Historie procesu

Vláda

04.07.2019V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, transpozice, znění, ria
02.08.2019Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, vyhlášky, transpozice, znění, ria, připomínky
04.11.2019Projednáno vládou, schváleno 

Návrh mění předpis(y)

247/2000 Sb.Zákon o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel
634/2004 Sb.Zákon o správních poplatcích
111/1994 Sb.Zákon o silniční dopravě
56/2001 Sb.Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
361/2000 Sb.Zákon o provozu na pozemních komunikacích