Přejít na PLUS

Návrh zákona, kterým se mění zákon o silniční dopravě

Začátek procesu 04.07.2019
Poslední změna 02.08.2019
Stav návrhu Ukončeno připomínkové řízení
Předkladatel Ministerstvo dopravy
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Cíle návrhu

Novela zakotvuje povinnost dopravců zajistit, aby jejich řidiči dodržovali požadavky na dobu řízení vozidla, bezpečnostní přestávky a dobu odpočinku, a požadavky na vedení a uchovávání záznamů o těchto skutečnostech. Na to pak navazují skutkové podstaty přestupků, které umožňují postihovat i dopravce za porušení těchto povinností.

Historie procesu

Vláda

04.07.2019V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, transpozice, znění, ria
02.08.2019Ukončení sběru připomínek 

Návrh mění předpis(y)

634/2004 Sb.Zákon o správních poplatcích
361/2000 Sb.Zákon o provozu na pozemních komunikacích
247/2000 Sb.Zákon o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel
111/1994 Sb.Zákon o silniční dopravě
56/2001 Sb.Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích