Přejít na PLUS

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon o volbách do Parlamentu České republiky

Začátek procesu 10.07.2019
Poslední změna 19.07.2019
Stav návrhu Ukončeno připomínkové řízení
Předkladatel Skupina poslanců
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Cíle návrhu

Návrh počítá se zavedením jednokolového systému volby, který by zároveň zaručil, že  by se volby do Senátu konali vždy zároveň s volbami do zastupitelstev krajů nebo do zastupitelstev obcí. Mělo by tak dojít k vyšší účasti voličů a tím pak i k vyšší legitimitě Senátu. Dále je navrhováno zavedení jediného volebního lístku, na kterém by byl uveden seznam kandidátů v abecedním pořadí. Volič by vybral minimálně 3 kandidáty v pořadí, jaký by jim dal hlas. Zvolen je ten kandidát, který obdrží nejvíc hlasů v prvním případně druhém či třetím pořadí. 

 

Historie procesu

Poslanecká sněmovna

10.07.2019Návrh byl předložen Poslanecké sněmovnětext, odůvodnění, znění

Vláda

12.07.2019V připomínkovém řízení 
19.07.2019Ukončení sběru připomínek 

Návrh mění předpis(y)

247/1995 Sb.Zákon o volbách do Parlamentu České republiky