Přejít na PLUS

Návrh zákona o evidenci skutečných majitelů

Začátek procesu 27.06.2019
Poslední změna 27.06.2019
Stav návrhu Zahájeno připomínkové řízení
Předkladatel Ministerstvo spravedlnosti
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Cíle návrhu

Zákon provádí revizi institutu evidence skutečných majitelů a příslušné právní úpravy. Ze směrnice EU plyne mimo jiné požadavek na veřejnost některých údajů o skutečných majitelích, zavedení mechanismů ověřování a kontroly pravdivosti údajů vedených v evidenci, jakož i stanovení efektivních sankcí za nesplnění určitých povinností.

Historie procesu

Vláda

27.06.2019V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, vyhlášky, transpozice

Návrh mění předpis(y)

287/2018 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé..
368/2016 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestn..
304/2013 Sb.Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob