Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona o evidenci skutečných majitelů

Předložení návrhu 27.06.2019
Poslední změna 03.02.2021
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo spravedlnosti

přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Zákon provádí revizi institutu evidence skutečných majitelů a příslušné právní úpravy. Ze směrnice EU plyne mimo jiné požadavek na veřejnost některých údajů o skutečných majitelích, zavedení mechanismů ověřování a kontroly pravdivosti údajů vedených v evidenci, jakož i stanovení efektivních sankcí za nesplnění určitých povinností.

Historie procesu

Vláda

27.06.2019V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, vyhlášky, transpozice
26.07.2019Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, vyhlášky, transpozice, připomínky
01.06.2020Projednáno vládou, schválenotext, vyhlášky, transpozice

Poslanecká sněmovna

08.06.2020Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně 
07.07.2020Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím 
20.10.2020Proběhlo 2. čtenínávrhy
13.11.20203. čtení přerušeno nebo odročeno 
19.11.2020Pokračovalo 3. čtení 
19.11.2020Proběhlo 3. čtení, návrh zákona schválentext

Senát

24.11.2020Postoupeno Senátu 
17.12.2020Proběhlo projednání v Senátu, vráceno s pozměňovacími návrhyusnesení, návrhy

Poslanecká sněmovna

19.01.2021Hlasováno o vráceném návrhu zákona, přijato původní znění 

Prezident

21.01.2021Postoupeno prezidentu republiky 
22.01.2021Prezident republiky zákon podepsal 

Sbírka zákonů

03.02.2021Vyhlášeno ve Sbírce zákonůzákon č. 37/2021 Sb. v částce č. 17

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

37/2021 Sb.Zákon o evidenci skutečných majitelů

Návrh mění předpis(y)

304/2013 Sb.Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob
304/2013 Sb.Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob
368/2016 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestn..
287/2018 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé..