Objednat předplatné
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona o evidenci skutečných majitelů

Začátek procesu 27.06.2019
Poslední změna 07.07.2020
Stav návrhu Ve Sněmovně v 1. čtení přikázáno výborům
Předkladatel Ministerstvo spravedlnosti
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Zákon provádí revizi institutu evidence skutečných majitelů a příslušné právní úpravy. Ze směrnice EU plyne mimo jiné požadavek na veřejnost některých údajů o skutečných majitelích, zavedení mechanismů ověřování a kontroly pravdivosti údajů vedených v evidenci, jakož i stanovení efektivních sankcí za nesplnění určitých povinností.

Historie procesu

Vláda

27.06.2019V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, vyhlášky, transpozice
26.07.2019Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, vyhlášky, transpozice, připomínky
01.06.2020Projednáno vládou, schválenotext, vyhlášky, transpozice

Poslanecká sněmovna

08.06.2020Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně 
07.07.2020Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím 

Návrh mění předpis(y)

287/2018 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé..
304/2013 Sb.Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob
368/2016 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestn..