Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona, kterým se mění zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a zákon o hazardních hrách

Začátek procesu 27.06.2019
Poslední změna 15.10.2020
Stav návrhu Postoupeno senátu
Předkladatel Ministerstvo financí

přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Zákon zejména komplexně reviduje problematiku „boje“ proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Zákon rozšiřuje okruh povinných osob a omezení s tímto statutem spojených, mění proces identifikace a kontroly klienta, reformuje správního trestání, upravuje působnosti a pravomoci dozorčích úřadů a mění údaje shromažďované v centrální evidenci účtů.

Historie procesu

Vláda

27.06.2019V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, transpozice, znění, ria
26.07.2019Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, vyhlášky, transpozice, znění, ria, připomínky
01.06.2020Projednáno vládou, schválenotext, odůvodnění, vyhlášky, transpozice, znění, ria

Poslanecká sněmovna

23.06.2020Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně 
07.07.2020Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím 
15.09.2020Proběhlo 2. čtenínávrhy
01.10.2020Proběhlo 3. čtení, návrh zákona schválentext

Senát

15.10.2020Postoupeno Senátu 

Návrh mění předpis(y)

455/1991 Sb.Živnostenský zákon
182/2006 Sb.Insolvenční zákon
136/2011 Sb.Zákon o oběhu bankovek a mincí
304/2013 Sb.Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob
523/1992 Sb.Zákon o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců ČR
93/2009 Sb.Zákon o auditorech
277/2013 Sb.Zákon o směnárenské činnosti
300/2016 Sb.Zákon o centrální evidenci účtů
253/2008 Sb.Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
549/1991 Sb.Zákon o soudních poplatcích
121/2008 Sb.Zákon o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství
164/2013 Sb.Zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů
134/2016 Sb.Zákon o zadávání veřejných zakázek (nový)
85/1996 Sb.Zákon o advokacii
280/2009 Sb.Daňový řád
292/2013 Sb.Zákon o zvláštních řízeních soudních
186/2016 Sb.Zákon o hazardních hrách