Objednat předplatné
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, a další související zákony

Začátek procesu 27.06.2019
Poslední změna 26.07.2019
Stav návrhu Ukončeno připomínkové řízení
Předkladatel Ministerstvo financí
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Zákon zejména komplexně reviduje problematiku „boje“ proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Zákon rozšiřuje okruh povinných osob a omezení s tímto statutem spojených, mění proces identifikace a kontroly klienta, reformuje správního trestání, upravuje působnosti a pravomoci dozorčích úřadů a mění údaje shromažďované v centrální evidenci účtů.

Historie procesu

Vláda

27.06.2019V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, transpozice, znění, ria
26.07.2019Ukončení sběru připomínek 

Návrh mění předpis(y)

186/2016 Sb.Zákon o hazardních hrách
280/2009 Sb.Daňový řád
292/2013 Sb.Zákon o zvláštních řízeních soudních
182/2006 Sb.Insolvenční zákon
85/1996 Sb.Zákon o advokacii
549/1991 Sb.Zákon o soudních poplatcích
164/2013 Sb.Zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů
134/2016 Sb.Zákon o zadávání veřejných zakázek (nový)
93/2009 Sb.Zákon o auditorech
455/1991 Sb.Živnostenský zákon
136/2011 Sb.Zákon o oběhu bankovek a mincí
304/2013 Sb.Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob
121/2008 Sb.Zákon o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství
523/1992 Sb.Zákon o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců ČR
277/2013 Sb.Zákon o směnárenské činnosti
300/2016 Sb.Zákon o centrální evidenci účtů
253/2008 Sb.Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu