Objednat předplatné
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

Začátek procesu 28.06.2019
Poslední změna 26.06.2020
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Vláda

přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Zákon upravuje podmínky vysílání zaměstnanců v rámci nadnárodního poskytování služeb. Dále zavádí povinnost uživatele v dostatečném předstihu informovat agenturu práce, která k němu dočasně přidělila zaměstnance k výkonu práce, o tom, že tohoto zaměstnace vyšle k výkonu práce v rámci nadnárodního poskytování služeb na území jiného členského státu Evropské unie o zahájení práce u uživatele, jakož i dalších informací vztahujících se k vyslání. Pro zaměstnance vyslané v rámci nadnárodního poskytování služeb na dobu přesahující 12 měsíců, resp. v případě odůvodněného oznámení 18 měsíců, zákon zavádí další pracovní podmínky, které se vztahují na pracovníky konající stejnou práci na stejném místě, než v případě kratšího vyslání.

Historie procesu

Vláda

28.06.2019V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, transpozice, znění, ria
29.07.2019Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, transpozice, znění, ria, připomínky
16.12.2019Projednáno vládou, schválenotext, odůvodnění, transpozice, znění, ria

Poslanecká sněmovna

02.01.2020Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně 
24.01.2020Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím 
06.05.2020Proběhlo 2. čtenínávrhy
29.05.2020Proběhlo 3. čtení, návrh zákona schválentext

Senát

01.06.2020Postoupeno Senátu 
10.06.2020Proběhlo projednání v Senátu, návrh schválen 

Prezident

17.06.2020Prezident republiky zákon podepsal 

Sbírka zákonů

26.06.2020Vyhlášeno ve Sbírce zákonůzákon č. 285/2020 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

285/2020 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé ..

Návrh mění předpis(y)

221/1999 Sb.Zákon o vojácích z povolání
589/1992 Sb.Zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
262/2006 Sb.Zákoník práce
234/2014 Sb.Zákon o státní službě
592/1992 Sb.Zákon o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění
435/2004 Sb.Zákon o zaměstnanosti
251/2005 Sb.Zákon o inspekci práce