Objednat předplatné
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

Začátek procesu 28.06.2019
Poslední změna 29.07.2019
Stav návrhu Ukončeno připomínkové řízení
Předkladatel Ministerstvo práce a sociálních věcí
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Zákon upravuje podmínky vysílání zaměstnanců v rámci nadnárodního poskytování služeb. Dále zavádí povinnost uživatele v dostatečném předstihu informovat agenturu práce, která k němu dočasně přidělila zaměstnance k výkonu práce, o tom, že tohoto zaměstnace vyšle k výkonu práce v rámci nadnárodního poskytování služeb na území jiného členského státu Evropské unie o zahájení práce u uživatele, jakož i dalších informací vztahujících se k vyslání. Pro zaměstnance vyslané v rámci nadnárodního poskytování služeb na dobu přesahující 12 měsíců, resp. v případě odůvodněného oznámení 18 měsíců, zákon zavádí další pracovní podmínky, které se vztahují na pracovníky konající stejnou práci na stejném místě, než v případě kratšího vyslání.

Historie procesu

Vláda

28.06.2019V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, transpozice, znění, ria
29.07.2019Ukončení sběru připomínek 

Návrh mění předpis(y)

262/2006 Sb.Zákoník práce
435/2004 Sb.Zákon o zaměstnanosti