Přejít na PLUS

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník

Začátek procesu 28.06.2019
Poslední změna 28.06.2019
Stav návrhu Zahájeno připomínkové řízení
Předkladatel Ministerstvo spravedlnosti
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Cíle návrhu

Dosavadní právní úprava obsažená v trestním zákoníku v neumožňovala vždy postihnout osoby, které se účastní činnosti ozbrojených entit zaměřených na působení v ozbrojeném konfliktu probíhajícím na území jiného státu, a to i v případech, kdy se určitá jednání daných osob jeví z hlediska bezpečnosti České republiky, ale i státu, na jehož území ozbrojený konflikt probíhá, jako velmi závažná a společensky škodlivá.

Historie procesu

Vláda

28.06.2019V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, transpozice, znění

Návrh mění předpis(y)

40/2009 Sb.Trestní zákoník