Objednat předplatné
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou, a zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Začátek procesu 26.06.2019
Poslední změna 25.07.2019
Stav návrhu Ukončeno připomínkové řízení
Předkladatel Ministerstvo průmyslu a obchodu
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Zákon ukládá exportní pojišťovně a exportní bance povinnost vést finanční prostředky poskytované jim ze státního rozpočtu na svých bankovních účtech podřízených státní pokladně vedených u České národní banky. Zákon dále zřizuje Výbor pro státní podporu exportního pojišťování a financování. Jedná se o meziresortní orgán zaměřený na nastavení nejobecnějších strategických směrů systému exportního financování a pojišťování včetně rámcových sektorových a teritoriálních doporučení pro obchodní strategie exportní pojišťovny a exportní banky. Dále také dochází k rozšíření možnosti nabývat podíly v právnických osobách v souladu s praxí vymáhání pohledávek nebo předcházení škod.

Historie procesu

Vláda

26.06.2019V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, vyhlášky, znění, ria
25.07.2019Ukončení sběru připomínek 

Návrh mění předpis(y)

218/2000 Sb.Zákon o rozpočtových pravidlech
58/1995 Sb.Zákon o pojišťování a financování vývozu se státní podporou