Objednat předplatné
Přidej k oblíbeným

Návrh poslanců na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky

Začátek procesu 21.06.2019
Poslední změna 08.08.2019
Stav návrhu Ve Sněmovně v 1. čtení přikázáno výborům
Předkladatel Skupina poslanců
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Faktická situace v České republice z řady příčin nasvědčuje podstatným změnám v životním prostředí, jež nastaly v mezidobí po přijetí čl. 7 Ústavy, tj. v posledních 26 letech. Ústavodárce v době přijetí Ústavy nemohl předvídat, že dojde k dramatickému úbytku podzemních a povrchových vod a masivnímu úbytku úrodné půdy a snížení její kvality. Nebylo třeba proto zavádět zvláštní výčet přírodních zdrojů, jimž je třeba věnovat explicitní pozornost. Tato potřeba se objevuje nyní a novela na ni reaguje, neboť úprava v rovině zákona neodpovídá hrozbám, které pro stát změny životního prostředí představují.

Historie procesu

Poslanecká sněmovna

21.06.2019Návrh byl předložen Poslanecké sněmovnětext, odůvodnění, znění

Vláda

28.06.2019V připomínkovém řízení 
11.07.2019Ukončení sběru připomínek 
22.07.2019Projednáno vládou, souhlasné stanoviskostanovisko

Poslanecká sněmovna

08.08.2019Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím 

Návrh mění předpis(y)

1/1993 Sb.Ústava České republiky