Přejít na PLUS

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR, a některé další zákona

Začátek procesu 27.06.2019
Poslední změna 15.07.2019
Stav návrhu Ukončeno připomínkové řízení
Předkladatel Skupina poslanců
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Cíle návrhu

Korespondenční volba se zavádí ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a do voleb prezidentských. Hlavním cílem této novely je umožnit zjednodušení hlasování nejen pro ERASMUS studenty, ale i pro pracovníky evropských a jiných institucí, kteří tráví více času v zahraničí. Právní úprava počítá s tím, že by zůstala zachována i možnost vydávání voličských průkazů pro hlasování v místech mimo volební okrsky, kde je volič veden ve zvláštním volebním seznamu. Stejně tak zůstává zachována i možnost osobního hlasování ve volebních místnostech v České republice a na příslušných zastupitelských úřadech. Dochází tak k rozšíření možnosti výkonu volebního práva.

Historie procesu

Poslanecká sněmovna

27.06.2019Návrh byl předložen Poslanecké sněmovnětext, odůvodnění, znění

Vláda

02.07.2019V připomínkovém řízení 
15.07.2019Ukončení sběru připomínek 

Návrh mění předpis(y)

275/2012 Sb.Zákon o volbě prezidenta republiky
247/1995 Sb.Zákon o volbách do Parlamentu České republiky