Objednat předplatné
Přidej k oblíbeným

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon, a další související zákony

Začátek procesu 21.06.2019
Poslední změna 25.09.2019
Stav návrhu Ve Sněmovně v 1. čtení přikázáno výborům
Předkladatel Skupina poslanců
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Digitální technické mapy sjednotí, doplní a zpřístupní dosud roztříštěná, neúplná a nepřesná data o veškeré dopravní a technické infrastruktuře pro území celé ČR, a tak poskytne informace pro sdílení fyzické infrastruktury a umožní tak koordinaci stavebních prací. Vytvoření digitálních technických map krajů na území celé České republiky a jejich propojení s digitální mapou veřejné správy též významně přispěje ke zjednodušení a zrychlení přípravy, umisťování a povolování staveb v České republice a dále představuje snížení administrativní zátěže pro stavebníky při přípravě investic.

Historie procesu

Poslanecká sněmovna

21.06.2019Návrh byl předložen Poslanecké sněmovnětext, odůvodnění, znění

Vláda

01.07.2019V připomínkovém řízení 
11.07.2019Ukončení sběru připomínek 
22.07.2019Projednáno vládou, souhlasné stanoviskostanovisko

Poslanecká sněmovna

25.09.2019Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím 

Návrh ruší předpis(y)

233/2010 Sb.Vyhláška o základním obsahu technické mapy obce

Návrh mění předpis(y)

183/2006 Sb.Stavební zákon
200/1994 Sb.Zákon o zeměměřictví
111/2009 Sb.Zákon o základních registrech