Přejít na PLUS

Návrh Zastupitelstva Moravskoslezského kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Začátek procesu 19.06.2019
Poslední změna 12.07.2019
Stav návrhu Ukončeno připomínkové řízení
Předkladatel Zastupitelstvo VÚSC
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Cíle návrhu

Cílem a hlavním principem novely je rozšíření případů, ve kterých může orgán ochrany přírody uložit vlastníkům dřevin z moci úřední provedení nezbytných zásahů, včetně pokácení dřevin, o napadení dřevin biotickými škodlivými činiteli. Jedná se tak o „zrovnoprávnění“ důvodu „epidemické či jiné vážné choroby“ s minimálně stejně závažným důvodem „biotického škodlivého činitele“.

Historie procesu

Poslanecká sněmovna

19.06.2019Návrh byl předložen Poslanecké sněmovnětext, odůvodnění, znění

Vláda

26.06.2019V připomínkovém řízení 
12.07.2019Ukončení sběru připomínek 

Návrh mění předpis(y)

114/1992 Sb.Zákon o ochraně přírody a krajiny