Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon o ochraně zemědělského půdního fondu

Předložení návrhu 19.06.2019
Poslední změna 22.07.2019
Stav návrhu Vláda vydala neurčité nebo neutrální stanovisko
Předkladatel Poslanecký návrh
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Navrhovaná úprava si dává za cíl zpřísnit ochranu zemědělského půdního. Předkládaný návrh předpokládá, že pro nezemědělské účely bude nadále možné použít pouze nezemědělskou půdu a jiné pozemky. K odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu bude moci dojít jen v nezbytném případě, a pouze ve veřejném zájmu, který převyšuje veřejný zájem ochrany zemědělského půdního fondu. Dále bude možné odnímat pouze zemědělskou půdu méně kvalitní, tedy nižší ochranné třídy. Navíc orgán ochrany zemědělského půdního fondu, v případě vydání souhlasu s odnětím zemědělské půdy svému původnímu účelu, vždy v souhlasu uloží povinnost nahradit odnímanou zemědělskou půdu minimálně ve stejné výměře půdou k zemědělské činnosti nevyužívanou, ležící ladem nebo zastavěnou nevyužívanými a zchátralými stavbami, její rekultivací.

Historie procesu

Poslanecká sněmovna

19.06.2019Návrh byl předložen Poslanecké sněmovnětext, odůvodnění, znění

Vláda

25.06.2019V připomínkovém řízení 
10.07.2019Ukončení sběru připomínek 
22.07.2019Projednáno vládou, neurčité stanoviskostanovisko

Návrh mění předpis(y)

334/1992 Sb.Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu