Přejít na PLUS

Návrh poslanců na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky

Začátek procesu 13.06.2019
Poslední změna 27.06.2019
Stav návrhu Ukončeno připomínkové řízení
Předkladatel Skupina poslanců
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Cíle návrhu

Důvodem vyšší ústavní ochrany vody a vodních zdrojů je jejich zranitelnost, ale současně i nezbytnost pro existenci života na celé Zemi. V souvislosti s nastupujícími klimatickými změnami je předpokládána celá řada negativních dopadů na život obyvatelstva, přirozené i umělé ekosystémy, stav zemědělství a životního prostředí. A právě proto je nutné si vody vážit a chránit ji, udržovat její přirozené zdroje (podzemní prameny a jezera), zamezit v co nejvyšší míře jejímu znečišťování a plýtvání.

Historie procesu

Poslanecká sněmovna

13.06.2019Návrh byl předložen Poslanecké sněmovnětext, odůvodnění, znění

Vláda

18.06.2019V připomínkovém řízení 
27.06.2019Ukončení sběru připomínek 

Návrh mění předpis(y)

1/1993 Sb.Ústava České republiky