Objednat předplatné
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, a některé další zákony

Začátek procesu 19.06.2019
Poslední změna 18.07.2019
Stav návrhu Ukončeno připomínkové řízení
Předkladatel Ministerstvo spravedlnosti
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Zákon provádí v nezbytné míře adaptaci nařízení do českého právního řádu tak, aby byla zajištěna jeho bezproblémová aplikace. Jde zejména o stanovení příslušných orgánů k postupu podle nařízení, upřesnění určitých procesních postupů a zejména o stanovení vnitrostátních postupů pro účely odškodňování poškozených osob a sdílení majetku. Výslovně se upravuje, jak se bude postupovat v případě, že jiný členský stát vydá příkaz ke konfiskaci znějící na určitou peněžní částku. 

Historie procesu

Vláda

19.06.2019V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, transpozice, znění
18.07.2019Ukončení sběru připomínek 

Návrh mění předpis(y)

219/2000 Sb.Zákon o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích
45/2013 Sb.Zákon o obětech trestných činů
104/2013 Sb.Zákon o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních
40/2009 Sb.Trestní zákoník
141/1961 Sb.Trestní řád
59/2017 Sb.Zákon o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí uložených v trestním řízení a o ..