Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, a některé další zákony

Začátek procesu 19.06.2019
Poslední změna 09.01.2020
Stav návrhu Ve Sněmovně předložen návrh
Předkladatel Ministerstvo spravedlnosti
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Zákon provádí v nezbytné míře adaptaci nařízení do českého právního řádu tak, aby byla zajištěna jeho bezproblémová aplikace. Jde zejména o stanovení příslušných orgánů k postupu podle nařízení, upřesnění určitých procesních postupů a zejména o stanovení vnitrostátních postupů pro účely odškodňování poškozených osob a sdílení majetku. Výslovně se upravuje, jak se bude postupovat v případě, že jiný členský stát vydá příkaz ke konfiskaci znějící na určitou peněžní částku. 

Historie procesu

Vláda

19.06.2019V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, transpozice, znění
18.07.2019Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, transpozice, znění, připomínky
06.01.2020Projednáno vládou, schváleno 

Poslanecká sněmovna

09.01.2020Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně 

Návrh mění předpis(y)

104/2013 Sb.Zákon o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních
40/2009 Sb.Trestní zákoník
45/2013 Sb.Zákon o obětech trestných činů
219/2000 Sb.Zákon o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích
59/2017 Sb.Zákon o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí uložených v trestním řízení a o ..
141/1961 Sb.Trestní řád