Přejít na PLUS

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky

Začátek procesu 20.06.2019
Poslední změna 12.07.2019
Stav návrhu Ukončeno připomínkové řízení
Předkladatel Ministerstvo průmyslu a obchodu
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Cíle návrhu

Účelem novely je ochrana dětí před riziky, která chemická látka obsažená v hračkách představuje.

Historie procesu

Vláda

20.06.2019V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, transpozice, znění
12.07.2019Ukončení sběru připomínek 

Návrh mění předpis(y)

86/2011 Sb.Nařízení vlády o technických požadavcích na hračky