Přejít na PLUS

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 185/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy

Začátek procesu 18.06.2019
Poslední změna 10.07.2019
Stav návrhu Ukončeno připomínkové řízení
Předkladatel Ministerstvo zemědělství
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Cíle návrhu

Hlavním cílem novely je podpora zakládání nových lesních porostů na zemědělské půdě s cílem dosažení optimálního zajištění lesního porostu a vytvoření předpokladů k dosažení druhové skladby porostu dané pro cílový hospodářský soubor tak, aby nebyla v rozporu s lesním zákonem. Dále to je uzavření příjmů žádostí v opatření zalesňování a zakládání lesů od roku 2021 v souvislosti s koncem programového období v roce 2020.

Historie procesu

Vláda

18.06.2019V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, znění, ria
10.07.2019Ukončení sběru připomínek 

Návrh mění předpis(y)

185/2015 Sb.Nařízení vlády o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy a o změn..