Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství

Předložení návrhu 12.06.2019
Poslední změna 21.04.2020
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo zemědělství
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Cílem právní úpravy je především zvýšení motivace uživatelů honiteb k lovu a tím k následnému snižování početních stavů spárkaté zvěře. Konkrétně je třeba v rámci mysliveckého hospodaření v chovech určitých druhů spárkaté zvěře v České republice snížit početní stavy zejména samičí zvěře, a tím docílit úpravy poměru pohlaví, který je v tuto chvíli místně značně nevyrovnaný. Dalšími cíli je podpořit spotřebu lokální produkce potravin, podpořit rozvoj malých a středních podniků – maloobchodních zařízení pro zpracování zvěřiny a dosáhnout nárůstu využívání zvěřiny „nemysliveckou“ veřejností, tj. zvýšit zájem spotřebitelské veřejnosti o zvěřinu a její konzumaci, což může přispět i k pozitivní změně pohledu veřejnosti na myslivost jako takovou.

Historie procesu

Vláda

12.06.2019V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, transpozice, znění, ria
03.07.2019Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, transpozice, znění, ria, připomínky
17.04.2020Projednáno, schváleno k vydání 

Sbírka zákonů

21.04.2020Vyhlášeno ve Sbírce zákonůvyhláška č. 181/2020 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

181/2020 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 289/2007 Sb., o veterinárních a hygienických požadavcích na živ..

Návrh provádí předpis(y)

166/1999 Sb.Veterinární zákon

Návrh mění předpis(y)

289/2007 Sb.Vyhláška o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny pří..