Objednat předplatné
Přidej k oblíbeným

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství

Začátek procesu 12.06.2019
Poslední změna 03.07.2019
Stav návrhu Ukončeno připomínkové řízení
Předkladatel Ministerstvo zemědělství
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Cílem právní úpravy je především zvýšení motivace uživatelů honiteb k lovu a tím k následnému snižování početních stavů spárkaté zvěře. Konkrétně je třeba v rámci mysliveckého hospodaření v chovech určitých druhů spárkaté zvěře v České republice snížit početní stavy zejména samičí zvěře, a tím docílit úpravy poměru pohlaví, který je v tuto chvíli místně značně nevyrovnaný. Dalšími cíli je podpořit spotřebu lokální produkce potravin, podpořit rozvoj malých a středních podniků – maloobchodních zařízení pro zpracování zvěřiny a dosáhnout nárůstu využívání zvěřiny „nemysliveckou“ veřejností, tj. zvýšit zájem spotřebitelské veřejnosti o zvěřinu a její konzumaci, což může přispět i k pozitivní změně pohledu veřejnosti na myslivost jako takovou.

Historie procesu

Vláda

12.06.2019V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, transpozice, znění, ria
03.07.2019Ukončení sběru připomínek 

Návrh provádí předpis(y)

166/1999 Sb.Veterinární zákon

Návrh mění předpis(y)

289/2007 Sb.Vyhláška o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny pří..