Přejít na PLUS

Návrh vyhlášky o výčtu metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd

Začátek procesu 12.06.2019
Poslední změna 03.07.2019
Stav návrhu Ukončeno připomínkové řízení
Předkladatel Ministerstvo zemědělství
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Cíle návrhu

Novela má za cíl stanovit výčet metodik pro ovocné rody a druhy a chmel tak, že:

  • doplňuje i tento výčet,
  • jiným způsobem zapracovává příslušnou evropskou směrnici pro révu.

Historie procesu

Vláda

12.06.2019V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, transpozice
03.07.2019Ukončení sběru připomínek 

Návrh provádí předpis(y)

219/2003 Sb.Zákon o oběhu osiva a sadby