Přejít na PLUS

Návrh vyhlášky o stanovení vzoru průkazu ke kontrole podle zákona o dřevě

Začátek procesu 12.06.2019
Poslední změna 03.07.2019
Stav návrhu Ukončeno připomínkové řízení
Předkladatel Ministerstvo zemědělství
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Cíle návrhu

Nově se při kontrole hospodářského subjektu budou pověření zaměstnanci krajských úřadů moci prokazovat průkazem ke kontrole. Kontrolní řád stanoví pro pověření ke kontrole formu písemného pověření k jednotlivé kontrole nebo průkazu, stanoví-li tak jiný právní předpis. Ve smyslu kontrolního řádu a při absenci možnosti použití průkazu ke kontrole v zákoně by tak mohlo být používáno pouze písemné pověření k jednotlivé konkrétní kontrole, což snižuje náročnost z hlediska administrativního, technického, časového a ekonomického. Průkazy budou vydávány krajskými úřady.

Historie procesu

Vláda

12.06.2019V připomínkovém řízenítext, odůvodnění
03.07.2019Ukončení sběru připomínek 

Návrh provádí předpis(y)

226/2013 Sb.Zákon o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh