Přejít na PLUS

Návrh senátního návrhu zákona, kterým se mění zákon o státním zastupitelství, a zákon o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů

Začátek procesu 10.06.2019
Poslední změna 10.06.2019
Stav návrhu Předložen návrh senátního návrhu zákona
Předkladatel Senát

Cíle návrhu

Navrhovaná právní úprava má za cíl stanovit jasnější pravidla pro jmenování, odvolání a trvání funkčního období vedoucích státních zástupců, zejména v těchto směrech:

  1. Stávající právní úprava normuje funkci vedoucích státních zástupců jako časově neomezená. Návrh zakotvuje časové omezení funkce a vylučuje opakovaný výkon funkce nejvyššího státního zástupce totožnou osobou. Rovněž ostatní vedoucí státní zástupci by byli jmenováni na zákonem stanovenou dobu, s tím, že by nebylo možné je jmenovat na dvě po sobě jdoucí funkční období u téhož státního zastupitelství.

  2. Nově budou v zákoně jasně stanoveny a sjednoceny důvody pro odvolání vedoucích státních zástupců z jejich funkce, a to tak, že odvolání z vedoucí funkce by bylo možné výhradně v důsledku rozhodnutí nezávislého kárného senátu v kárném řízení.

  3. Za účelem zajištění právní erudovanosti, odbornosti a etablovanosti nejvyššího státního zástupce se navrhuje stanovit jako podmínku pro výkon jeho funkce minimální počet let vykonané právní praxe, která však nemusí být vykonána nutně ve funkci státního zástupce.

Historie procesu

Senát

10.06.2019Předloženo Senátutext, odůvodnění, znění

Návrh mění předpis(y)

7/2002 Sb.Zákon o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů
283/1993 Sb.Zákon o státním zastupitelství