Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh senátního návrhu zákona, kterým se mění zákon o státním zastupitelství, a zákon o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů

Předložení návrhu 10.06.2019
Poslední změna 16.09.2019
Stav návrhu Vláda vydala souhlasné stanovisko
Předkladatel Senát

přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Nová právní úprava má za cíl stanovit jasnější pravidla pro jmenování, odvolání a trvání funkčního období vedoucích státních zástupců, zejména v těchto směrech:

  1. Stávající právní úprava normuje funkci vedoucích státních zástupců jako časově neomezená. Návrh zakotvuje časové omezení funkce a vylučuje opakovaný výkon funkce nejvyššího státního zástupce totožnou osobou. Rovněž ostatní vedoucí státní zástupci by byli jmenováni na zákonem stanovenou dobu, s tím, že by nebylo možné je jmenovat na dvě po sobě jdoucí funkční období u téhož státního zastupitelství.

  2. Nově budou v zákoně jasně stanoveny a sjednoceny důvody pro odvolání vedoucích státních zástupců z jejich funkce, a to tak, že odvolání z vedoucí funkce by bylo možné výhradně v důsledku rozhodnutí nezávislého kárného senátu v kárném řízení.

  3. Za účelem zajištění právní erudovanosti, odbornosti a etablovanosti nejvyššího státního zástupce se navrhuje stanovit jako podmínku pro výkon jeho funkce minimální počet let vykonané právní praxe, která však nemusí být vykonána nutně ve funkci státního zástupce.

Historie procesu

Senát

10.06.2019Předloženo Senátutext, odůvodnění, znění
14.08.2019Proběhlo projednání, návrh senátního návrhu schválentext, odůvodnění

Poslanecká sněmovna

21.08.2019Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně 

Vláda

23.08.2019V připomínkovém řízení 
04.09.2019Ukončení sběru připomínek 
16.09.2019Projednáno vládou, souhlasné stanoviskostanovisko

Návrh mění předpis(y)

283/1993 Sb.Zákon o státním zastupitelství
7/2002 Sb.Zákon o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů