Přejít na PLUS

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon o pedagogických pracovnících

Začátek procesu 30.05.2019
Poslední změna 17.06.2019
Stav návrhu Ukončeno připomínkové řízení
Předkladatel Skupina poslanců
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Cíle návrhu

Institut „volno pro vlastní vzdělávání nebo tvůrčí činnost“ představuje mimořádný časově omezený institut – učitel je oprávněn ho využít jen jednou za 10 let, a to v délce až 12 měsíců. Důvodem pro jeho využití musí být vlastní vzdělávání nebo tvůrčí činnost, popř. jejich kombinace, kterou učitel sám navrhne, a sdělí, jak bude následně prokázáno jejich splnění. Realizace volna pro vlastní vzdělávání nebo tvůrčí činnost je založena na osobních preferencích učitele a zároveň na jeho osobní odpovědnosti za naplnění navrženého plánu. Důležitým rámcem pro realizaci volna pro vlastní vzdělávání nebo tvůrčí činnost je souhlas ředitele. Ten rozhoduje o žádosti učitele, a posuzuje 1) vhodnost zvoleného termínu, 2) očekávaný přínos naplnění plánovaných aktivit pro potřeby školy nebo školského zařízení, a 3) - přesvědčivost navrženého ověření naplánovaných aktivit.

Historie procesu

Poslanecká sněmovna

30.05.2019Návrh byl předložen Poslanecké sněmovnětext, odůvodnění, znění

Vláda

05.06.2019V připomínkovém řízení 
17.06.2019Ukončení sběru připomínek 

Návrh mění předpis(y)

563/2004 Sb.Zákon o pedagogických pracovnících