Přejít na PLUS

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů (transplantační zákon) a trestní zákoník

Začátek procesu 04.06.2019
Poslední změna 17.06.2019
Stav návrhu Ukončeno připomínkové řízení
Předkladatel Skupina poslanců
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Cíle návrhu

Zákon se pokouší překonat některé praktické těžkosti vyšetřování v zahraničí a učinit transparentními některé problémy světového obchodu s orgány. Ukládá vládě zřídit etickou komisi, která v pravidelných intervalech aktualizuje, které státy jsou důvěryhodné pro transplantaci a které mají systematické problémy s porušováním základních lidských práv i za účelem získávání orgánů. Tyto státy budou nadále označeny z hlediska transplantace orgánu za problematické. Pro zisk orgánu v problematické zemi je pak třeba získat souhlas vydaný etickou komisí.

Historie procesu

Poslanecká sněmovna

04.06.2019Návrh byl předložen Poslanecké sněmovnětext, odůvodnění, znění

Vláda

06.06.2019V připomínkovém řízení 
17.06.2019Ukončení sběru připomínek 

Návrh mění předpis(y)

40/2009 Sb.Trestní zákoník
285/2002 Sb.Transplantační zákon