Přejít na PLUS

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání

Začátek procesu 10.06.2019
Poslední změna 01.07.2019
Stav návrhu Ukončeno připomínkové řízení
Předkladatel Ministerstvo obrany
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Cíle návrhu

Novela je předkládána z důvodu zabezpečení nároku vojáků z povolání na spravedlivou odměnu za výkon služby, při níž může dojít k ohrožení života nebo zdraví vojáků z povolání, popř. nebo onemocněním spojenými s vysokou mírou neuropsychické zátěže, podle kritérií stanovených zákonem o vojácích z povolání. Novela doplňuje druhy služebních činností pro účely nároku na zvláštní příplatek do přílohy nařízení vlády č. 59/2015 Sb.

Historie procesu

Vláda

10.06.2019V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, znění, ria
01.07.2019Ukončení sběru připomínek 

Návrh provádí předpis(y)

221/1999 Sb.Zákon o vojácích z povolání

Návrh mění předpis(y)

59/2015 Sb.Nařízení vlády o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání