Objednat předplatné
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona o zálohovaném výživném na nezaopatřené dítě a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o zálohovaném výživném)

Začátek procesu 04.06.2019
Poslední změna 02.07.2019
Stav návrhu Ukončeno připomínkové řízení
Předkladatel Ministerstvo práce a sociálních věcí
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Zálohované výživné je v zásadě sociální nepojistnou dávkou, která bude náležet oprávněným osobám, kterým není hrazeno soudem stanovené či schválené výživné či výživné, o němž byl sepsán notářský zápis se svolením k vykonatelnosti, a to za jasných, zákonem předem stanovených podmínek. Dávka striktně kopíruje, resp. navazuje na institut výživného jako takového a právo oprávněné osoby toto výživné od povinné osoby obdržet.

Historie procesu

Vláda

04.06.2019V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, znění
02.07.2019Ukončení sběru připomínek 

Návrh mění předpis(y)

586/1992 Sb.Zákon o daních z příjmů
359/1999 Sb.Zákon o sociálně-právní ochraně dětí
117/1995 Sb.Zákon o státní sociální podpoře
110/2006 Sb.Zákon o životním a existenčním minimu
73/2011 Sb.Zákon o Úřadu práce ČR
186/2016 Sb.Zákon o hazardních hrách