Přejít na PLUS

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 74/2017 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol

Začátek procesu 03.06.2019
Poslední změna 24.06.2019
Stav návrhu Ukončeno připomínkové řízení
Předkladatel Ministerstvo zemědělství
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Cíle návrhu

Cílem novely nařízení vlády je v rámci projektu Ovoce, zelenina a mléko do škol vyřešit problematiku zvýšených nákladů při dodávání produktů do malých škol, dále problematiku nadbytečných obalů v projektu a v neposlední řadě také podpořit dodávku některých místních a regionálních mléčných produktů.

Historie procesu

Vláda

03.06.2019V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, znění, ria
24.06.2019Ukončení sběru připomínek 

Návrh mění předpis(y)

74/2017 Sb.Nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny, ml..