Přejít na PLUS

Návrh poslance na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích

Začátek procesu 23.05.2019
Poslední změna 11.06.2019
Stav návrhu Ukončeno připomínkové řízení
Předkladatel Poslanec
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Cíle návrhu

Zákoj upravuje postup při nakládání s trvale nepotřebným majetkem tak, že naložit s tímto majetkem ve prospěch právnických nebo fyzických osob bude možné teprve poté, neprojeví-li o něj zájem obec, v jejímž katastrálním území se nachází.

Historie procesu

Poslanecká sněmovna

23.05.2019Návrh byl předložen Poslanecké sněmovnětext, odůvodnění, znění

Vláda

03.06.2019V připomínkovém řízení 
11.06.2019Ukončení sběru připomínek 

Návrh mění předpis(y)

219/2000 Sb.Zákon o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích