Objednat předplatné
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona o provádění zvláštních režimů v oblasti zahraničního obchodu

Začátek procesu 03.06.2019
Poslední změna 18.11.2019
Stav návrhu Ve vládě projednáno a schváleno
Předkladatel Ministerstvo průmyslu a obchodu
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Zákon obsahuje pouze takovou úpravu, kterou je nutné přijmout k řádné adaptaci českého právního řádu na nařízení EU. Zákon stanoví příslušný orgán státní správy (Ministerstvo průmyslu a obchodu) a vymezuje jeho kompetence a povinnosti. Zákon rovněž určuje opatření k nápravě pro dovozce, kteří nesplní povinnosti dané nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/821 a přestupky osob provádějících operace v mezinárodním obchodu nebo pohybu kapitálu a související obchodní činnosti mezi EU a třetími zeměmi, které nesplní povinnosti dané nařízením Rady (ES) č. 2271/96.

Historie procesu

Vláda

03.06.2019V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, transpozice
01.07.2019Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, transpozice, připomínky
18.11.2019Projednáno vládou, schváleno 

Prázdný výstup