Objednat předplatné
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona, kterým se mění zákon o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní, stavební zákon, živnostenský zákon a trestní zákon

Začátek procesu 27.05.2019
Poslední změna 12.11.2019
Stav návrhu Ve vládě projednáno a schváleno
Předkladatel Státní úřad pro jadernou bezpečnost
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Novela uvádí znění zákona do plného souladu s Úmluvou o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní a o jejich zničení, resp. způsobem její interpretace a aplikace Dochází k objasnění pojmů „chemická zbraň“, „stanovená látka“ či zavedení nové definice pojmu „nezakázaný účel“. Změny doznává také označování regulovaných látek specifickými názvy. Novela dále upřesňuje některé informační povinnosti vůči orgánům veřejné správy na základě dosavadních zkušeností s aplikací zákona. Jedná se především o informace týkající se nakládání s chemickými látkami, která vedou nebo mohou vést k porušení zákona, a dále o informace nutné ke sledování způsobu nakládání s látkami, resp. jejich pohybu v rámci ČR a mimo ni. Novela také doplňuje instituty a zpřesňuje právní úpravy v oblasti vedení státních evidencí a eGovernmentu a vytvoření moderní úpravy výkonu kontrolní činnosti v návaznosti na aktuální poznatky z aplikace kontrolního řádu.

Historie procesu

Vláda

27.05.2019V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, vyhlášky, znění
24.06.2019Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, vyhlášky, znění, připomínky
12.11.2019Projednáno vládou, schváleno 

Návrh mění předpis(y)

455/1991 Sb.Živnostenský zákon
140/1961 Sb.Trestní zákon (starý)
19/1997 Sb.Zákon o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní
50/1976 Sb.Stavební zákon
634/2004 Sb.Zákon o správních poplatcích
119/2002 Sb.Zákon o střelných zbraních a střelivu