Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona, kterým se mění zákon o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní, stavební zákon, živnostenský zákon a trestní zákon

Předložení návrhu 27.05.2019
Poslední změna 06.08.2020
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Státní úřad pro jadernou bezpečnost

přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Novela uvádí znění zákona do plného souladu s Úmluvou o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní a o jejich zničení, resp. způsobem její interpretace a aplikace Dochází k objasnění pojmů „chemická zbraň“, „stanovená látka“ či zavedení nové definice pojmu „nezakázaný účel“. Změny doznává také označování regulovaných látek specifickými názvy. Novela dále upřesňuje některé informační povinnosti vůči orgánům veřejné správy na základě dosavadních zkušeností s aplikací zákona. Jedná se především o informace týkající se nakládání s chemickými látkami, která vedou nebo mohou vést k porušení zákona, a dále o informace nutné ke sledování způsobu nakládání s látkami, resp. jejich pohybu v rámci ČR a mimo ni. Novela také doplňuje instituty a zpřesňuje právní úpravy v oblasti vedení státních evidencí a eGovernmentu a vytvoření moderní úpravy výkonu kontrolní činnosti v návaznosti na aktuální poznatky z aplikace kontrolního řádu.

Historie procesu

Vláda

27.05.2019V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, vyhlášky, znění
24.06.2019Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, vyhlášky, znění, připomínky
12.11.2019Projednáno vládou, schválenotext, odůvodnění, vyhlášky, znění

Poslanecká sněmovna

29.01.2020Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím 
16.06.2020Proběhlo 2. čtení 
17.06.2020Proběhlo 3. čtení, návrh zákona schválentext

Senát

29.06.2020Postoupeno Senátu 
23.07.2020Proběhlo projednání v Senátu, návrh schválen 

Prezident

28.07.2020Prezident republiky zákon podepsal 

Sbírka zákonů

06.08.2020Vyhlášeno ve Sbírce zákonůzákon č. 336/2020 Sb. v částce č. 134

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

336/2020 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemický..

Návrh mění předpis(y)

19/1997 Sb.Zákon o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní
455/1991 Sb.Živnostenský zákon
634/2004 Sb.Zákon o správních poplatcích
40/2009 Sb.Trestní zákoník
50/1976 Sb.Stavební zákon
455/1991 Sb.Živnostenský zákon
119/2002 Sb.Zákon o střelných zbraních a střelivu
634/2004 Sb.Zákon o správních poplatcích
140/1961 Sb.Trestní zákon (starý)