Přejít na PLUS

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška o organizaci školního roku

Začátek procesu 29.05.2019
Poslední změna 19.06.2019
Stav návrhu Ukončeno připomínkové řízení
Předkladatel Ministerstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Cíle návrhu

Vyhláška stanovuje organizaci školního roku, zejména termíny jarních prázdnin podle sídla školy v jednotlivých okresech a obvodech hlavního města Prahy pro období do konce školního roku 2021/2022.

Historie procesu

Vláda

29.05.2019V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, znění
19.06.2019Ukončení sběru připomínek 

Návrh provádí předpis(y)

561/2004 Sb.Školský zákon

Návrh mění předpis(y)

16/2005 Sb.Vyhláška o organizaci školního roku