Přejít na PLUS

Návrh poslankyně na vydání zákona, kterým se mění zákon o některých druzích podpory kultury

Začátek procesu 22.05.2019
Poslední změna 04.06.2019
Stav návrhu Ukončeno připomínkové řízení
Předkladatel Poslanec
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Cíle návrhu

Cílem návrhu zákona je lépe definovat právní postavení vedoucích příspěvkových organizací v oblasti kultury, omezit politické řízení kulturních institucí a posílit tím odborný prvek. Za tím účelem má dojít k rozšíření pojmu příspěvkových organizací ze státních na všechny ostatní, zakotvit proces výběru příslušného vedoucího a stanovit jeho funkční období. Současně se navrhuje upravit konkrétní požadavky na uchazeče o pozici vedoucího příspěvkové organizace v oblasti kultury a upravit některé náležitosti výběrového řízení.

Historie procesu

Poslanecká sněmovna

22.05.2019Návrh byl předložen Poslanecké sněmovnětext, odůvodnění, znění

Vláda

27.05.2019V připomínkovém řízení 
04.06.2019Ukončení sběru připomínek 

Návrh mění předpis(y)

203/2006 Sb.Zákon o některých druzích podpory kultury