Přejít na PLUS

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)

Začátek procesu 24.05.2019
Poslední změna 10.07.2019
Stav návrhu Ve Sněmovně schváleno v 1. čtení
Předkladatel Skupina poslanců
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Cíle návrhu

Navrhovaná právní úprava se zaměřuje na problematiku dětských dlužníků, kteří si nesou dluhy z doby, kdy k jejich vzniku zpravidla nijak nepřispěli a z jejichž vzniku neměli ani žádnou výhodu. S ohledem na ústavněprávní limity není možní tyto dluhy jednostranně zrušit bez náhrady a proto je navrhována možnost jejich podřazení pod snadnější režim oddlužení, protože v takovém případě nejsou zájmy věřitelů omezeny více než v jiném srovnatelném případě. Dlužníkovi se tím zároveň dostává možnosti, v případě že budou naplněny podmínky oddlužení, zbavit se dluhů v horizontu 3 let.

Historie procesu

Poslanecká sněmovna

24.05.2019Návrh byl předložen Poslanecké sněmovnětext, odůvodnění, znění

Vláda

29.05.2019V připomínkovém řízení 
07.06.2019Ukončení sběru připomínek 
24.06.2019Projednáno vládou, souhlasné stanoviskostanovisko

Poslanecká sněmovna

10.07.2019Proběhlo 1. čtení, schváleno v 1. čtení 

Návrh mění předpis(y)

182/2006 Sb.Insolvenční zákon