Přejít na PLUS

Návrh zákona, kterým se mění daňový řád a související zákony

Začátek procesu 21.05.2019
Poslední změna 18.06.2019
Stav návrhu Ukončeno připomínkové řízení
Předkladatel Ministerstvo financí
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Cíle návrhu

V oblasti elektronizace je cílem zákona přesun komunikace daňových subjektů se správcem do elektronické podoby. Mělo by dojít k zavedení daňové informační schránky, skrz niž bude možné zaslat podání elektronickou cestou, a která by sloužila pro doručování mezi subjekty. 

V oblasti zjednodušování kontrolních principů dochází k úpravám v oblasti zjednodušení procesu daňové kontroly, změnám v postupu k odstranění pochybností a ve vztahu kontrolních postupů k výzvě podle § 145 daňového řádu.

Revize sankčního systému spočívá ve zvýšení přehlednosti textu úpravou struktury stávajícího předpisu. 

V oblasti vracení daňového odpočtu dochází k možnosti dřívějšího vrácení části vratitelného přeplatku vzniklého v důsledku stanovení daňového odpočtu a úpravy lhůty pro vrácení vratitelného přeplatku vzniklého v důsledku stanovení daňového odpočtu.

Historie procesu

Vláda

21.05.2019V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, znění, ria
18.06.2019Ukončení sběru připomínek 

Návrh mění předpis(y)

242/2016 Sb.Celní zákon
235/2004 Sb.Zákon o dani z přidané hodnoty
17/2012 Sb.Zákon o Celní správě České republiky
80/2019 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony
456/2011 Sb.Zákon o Finanční správě České republiky
280/2009 Sb.Daňový řád