Objednat předplatné
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona, kterým se mění daňový řád a související zákony

Začátek procesu 21.05.2019
Poslední změna 22.04.2020
Stav návrhu Senátem vrácený zákon nebyl ve Sněmovně přehlasován
Předkladatel Vláda

přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

V oblasti elektronizace je cílem zákona přesun komunikace daňových subjektů se správcem do elektronické podoby. Mělo by dojít k zavedení daňové informační schránky, skrz niž bude možné zaslat podání elektronickou cestou, a která by sloužila pro doručování mezi subjekty. 

V oblasti zjednodušování kontrolních principů dochází k úpravám v oblasti zjednodušení procesu daňové kontroly, změnám v postupu k odstranění pochybností a ve vztahu kontrolních postupů k výzvě podle § 145 daňového řádu.

Revize sankčního systému spočívá ve zvýšení přehlednosti textu úpravou struktury stávajícího předpisu. 

V oblasti vracení daňového odpočtu dochází k možnosti dřívějšího vrácení části vratitelného přeplatku vzniklého v důsledku stanovení daňového odpočtu a úpravy lhůty pro vrácení vratitelného přeplatku vzniklého v důsledku stanovení daňového odpočtu.

Historie procesu

Vláda

21.05.2019V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, znění, ria
18.06.2019Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, znění, ria, připomínky
26.08.2019Projednáno vládou, schválenotext, odůvodnění, znění, ria

Poslanecká sněmovna

05.11.2019Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím 
22.01.2020Proběhlo 2. čtenínávrhy
12.02.2020Proběhlo 3. čtení, návrh zákona schválentext

Senát

24.02.2020Postoupeno Senátu 
18.03.2020Proběhlo projednání v Senátu, vráceno s pozměňovacími návrhynávrhy

Poslanecká sněmovna

22.04.2020Hlasováno o vráceném návrhu zákona, zákon nebyl přijat 

Návrh mění předpis(y)

280/2009 Sb.Daňový řád
80/2019 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony
17/2012 Sb.Zákon o Celní správě České republiky
235/2004 Sb.Zákon o dani z přidané hodnoty
242/2016 Sb.Celní zákon
456/2011 Sb.Zákon o Finanční správě České republiky