Přejít na PLUS

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění stavební zákon a zákon o zadávání veřejných zakázek

Začátek procesu 15.05.2019
Poslední změna 30.05.2019
Stav návrhu Ukončeno připomínkové řízení
Předkladatel Skupina poslanců
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Cíle návrhu

Navrhovaná právní úprava činí použití elektronické formy stavebního deníku povinné pro stavby vysoutěžené na základě zákona o zadávání veřejných zakázek, čímž má za cíl efektivně zabránit nedodržování zásad při vedení stavebního deníku (odmítání přístupu k deníku, vynechávání volných míst, zápisy ex post, zpětné pozměňování zápisů atd.). Novela zákona o zadávání veřejných zakázek stanovuje, že u při zakázkách nad 6 mil. Kč je vedení elektronického stavebního deníku povinné.

Historie procesu

Poslanecká sněmovna

15.05.2019Návrh byl předložen Poslanecké sněmovnětext, odůvodnění, znění

Vláda

21.05.2019V připomínkovém řízení 
30.05.2019Ukončení sběru připomínek 

Návrh mění předpis(y)

134/2016 Sb.Zákon o zadávání veřejných zakázek (nový)
183/2006 Sb.Stavební zákon