Přejít na PLUS

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 313/2010 Sb., o oceněních udělovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, a zavádí Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy za vynikající vzdělávací činnost na vysoké škole

Začátek procesu 15.05.2019
Poslední změna 05.06.2019
Stav návrhu Ukončeno připomínkové řízení
Předkladatel Ministerstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Cíle návrhu

Novela kromě zavedení Ceny ministra školství, mládeže a tělovýchovy za vynikající vzdělávací činnost na vysoké škole dále rozšiřuje kategorie sportovců, které lze ocenit za medailové umístění.

Historie procesu

Vláda

15.05.2019V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, znění
05.06.2019Ukončení sběru připomínek 

Návrh mění předpis(y)

313/2010 Sb.Nařízení vlády o oceněních udělovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy