Přejít na PLUS

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, a zákon č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců...

Začátek procesu 09.05.2019
Poslední změna 28.05.2019
Stav návrhu Ukončeno připomínkové řízení
Předkladatel Skupina poslanců
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Cíle návrhu

Podle zákona by měla být doba výkonu funkce nejvyššího státního zástupce nejen časově omezena, ale měl by být vyloučen pozdější opakovaný výkon funkce nejvyššího státního zástupce totožnou osobou. Rovněž ostatní vedoucí státní zástupci by byli jmenováni na zákonem stanovenou dobu, s tím, že by nebylo možné je jmenovat na dvě po sobě jdoucí funkční období u téhož státního zastupitelství. Zákon dále nově stanovuje a sjednocuje důvody pro odvolání vedoucích státních zástupců z jejich funkce. Dále je nově stanovena podmínku pro výkon funkce nejvyššího státního zástupce určitý minimální počet let vykonané právní praxe.

Historie procesu

Poslanecká sněmovna

09.05.2019Návrh byl předložen Poslanecké sněmovnětext, odůvodnění, znění

Vláda

15.05.2019V připomínkovém řízení 
28.05.2019Ukončení sběru připomínek 

Návrh mění předpis(y)

o7/c9/2002 Sb.Oznámení Českého statistického úřadu o změnách v Číselníku institucionálních sektorů a subsektorů (Č..
283/1993 Sb.Zákon o státním zastupitelství