Přejít na PLUS

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), zákon č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích, a zákon č. 46/2000 Sb., tiskový zákon

Začátek procesu 13.05.2019
Poslední změna 10.06.2019
Stav návrhu Ukončeno připomínkové řízení
Předkladatel Ministerstvo kultury
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Cíle návrhu

Novela rozšiřuje stávající povinnost odevzdávání povinných výtisků tištěných neperiodických publikací a periodického tisku o vybrané publikace pořízené elektronicky a vybraný elektronický periodický tisk a zakotvuje právní úpravu web-harvestingu.

Historie procesu

Vláda

13.05.2019V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, znění, ria
10.06.2019Ukončení sběru připomínek 

Návrh mění předpis(y)

257/2001 Sb.Knihovní zákon
37/1995 Sb.Zákon o neperiodických publikacích
o46/c109/2000 Sb.46. Opatření Českého statistického úřadu k aktualizaci Číselníku měřicích jednotek a jednotek ekonom..