Přejít na PLUS

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních

Začátek procesu 26.04.2019
Poslední změna 14.05.2019
Stav návrhu Ukončeno připomínkové řízení
Předkladatel Skupina poslanců
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Cíle návrhu

Současná právní úprava v rámci definice klientů a poskytovaných služeb v rámci stávající právní úpravy dochází k praxi, kdy schází možnost dobrovolných pobytů u vybraných typů zařízení, které byly využívány a byly účinné. Navrhovatel se domnívá, že nedílnou a související součástí komplexního systému preventivně výchovné péče ve školských zařízeních musí být nadále možnost realizace smluvních pobytů v diagnostických ústavech, umožňující fyzickým i právnickým osobám využívat diagnostické, výchovně-terapeutické a stabilizační pobyty, které jsou v současnosti často prostřednictvím předběžných opatření směrovány do středisek výchovné péče, nebo také do DÚ.

Historie procesu

Poslanecká sněmovna

26.04.2019Návrh byl předložen Poslanecké sněmovnětext, odůvodnění, znění

Vláda

03.05.2019V připomínkovém řízení 
14.05.2019Ukončení sběru připomínek 

Návrh mění předpis(y)

109/2002 Sb.Zákon o výkonu ústavní nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních